Geografia
szczupak
2017-06-25 19:00:57
3 cechy rolnictwa intensywnego
Odpowiedź
kotekpiesek
2017-06-25 20:47:33

3 cechy rolnictwa intensywnego: ⇒wysokie plony ⇒duża ilość maszyn ⇒duże nakłady pracy własnej

kalunia123
2017-06-25 20:48:48

Rolnictwo intensywne  a) intensywne kapitałochłonne: -wysokie plony-duza mechanizacja i nawożenie -wysoka specjalizacja produkcji  -wprowadzenie nowych gatunków i odmian roślin oraz zwierząt  b) intensywne pracochłonne: -wysokie plony -niewielka mechanizacja-duże zasoby pracy z koncentracji ludności  -tradycyjna struktura produkcji

Dodaj swoją odpowiedź