Język niemiecki
ola120
2017-06-21 14:34:38
Odpowiedz pełnymi zdaniami po niemiecku na pytania : Welche farbe ist das? Wie ist Englisch? Was lernst du gern? Wie bist du? Wie geht es dir? In welche schule gehst du? In welche klasse gehst du? Wie ist deine familie? Was ist deine mutter von beruf? Hast du ein haustier? Wie ist dein Deutschlehier? Was lernst du am Domerstag? Gdyby było możliwe to te odpowiedzi również z tłumaczeniem na Polski :)(
Odpowiedź
papryczka15
2017-06-21 18:59:04

Welche Farbe ist das? Jaki to jest kolor? Das ist gelb. To jest żółty.               Wie ist Englisch? Jaki jest angielski? Englisch ist sehr schwierig. Angielski jest bardzo trudny. Was lernst du gern? Czeg uczysz się chętnie? Ich lerne gerne Deutsch. Ucze się chętnie niemieckiego. Wie bist du? Jaki jesteś? Ich bin stark. Jetem silny. Wie geht es dir? Jak ci idzie? Es geht mir gut. Idzie mi dobrze. In welche Schule gehst du? Do jakiej szkoły chodzisz? Ich gehe ins Gymnasium. Chodze do gimnazjum. In welche Klasse gehst du? Do której klasy chodzisz? Ich gehe in die dritte Klasse. Chodzę do trzeciej klasy. Wie ist deine Familie? Jaka jest twoja rodzina? Meine Familie ist groß. Moja rodzina jest duża. Was ist deine Mutter von Beruf? Kim jest twoja mama z zawodu? Meine Mutter ist   Buchhalterin von Beruf. Moja mama z zawodu jest księgową. Hast du ein Haustier?  Czy masz zwierzę domowe? Ja, ich habe ein Haustier. Ich habe eine Katze. Tak, mam zwierzę domowe. Mam kota.  Wie ist dein Deutschlehrer? Jaki jest twój nauczyciel niemieckiego? Mein Deutschlehrer ist sehr streng. Mój nauczyciel niemieckiego jest bardzo wymagający. Was lernst du am Donnerstag? Czego uczysz się w czwartek? Am Donnerstag lerne ich Musik, Erdkunde, Chemie und Deutsch. W czwartek uczę się muzyki, geografii, chemii i niemieckiego.

Dodaj swoją odpowiedź