Chemia
agatka4795
2017-06-25 18:19:57
1 ml 92% roztworu H2SO4 o gęstości 1.84 g/ml przeniesiono do kolby miarowej i rozcieńczono wodą do objętości 1000 ml. Jakie pH winien wykazywać ten roztwór?
Odpowiedź
dawidccio
2017-06-25 22:42:25

Witaj, [latex]Dane: \ M_{H_2SO_4}=98g/mol \ d=1,84g/cm^3 \ V_s=1ml=1cm^3 C_p=98\% \ V_k=1000ml=1dm^3 \ Szukane: \ pH=?[/latex] [latex]m_r_{H_2SO_4} =V_s*d=1cm^3*1,84 frac{g}{cm^3} =1,84g\ 1,84g -100\% \m_s g - 98\% o m_s= frac{1,84g*98\%100\%} = 1,693g\ n= frac{m_s}{M} = frac{1,693g}{98 frac{g}{mol} } =0,017mol \ Cm= frac{n}{V_k}= frac{0,017mol}{1dm^3} = 0,017dm^3 \H_2SO_4 o 2H^+ + SO_4^{2-} \ pH = -log [H^+] = -log [2*0,017]=1,76[/latex] Powinno być pH kwasowe, ponieważ tak jak widać z równania dysocjacji kwasu siarkowego(VI), w roztworze znajdują się jony wodorowe, których wzrost liczby w roztworze powoduje zmniejszenie jego pH, czyli powstania bardziej kwasowego roztworu. pH<7 czyli pH kasowe.  Pozdrawiam, Kacper

Dodaj swoją odpowiedź