Matematyka
dikka
2017-06-25 18:06:17
pole prostokątna jest równe 88cm2. oblicz długości boków tego prostokątna, jeśli wiesz, że jeden z nich jest o 3cm dłuższy od drugiego
Odpowiedź
filcun22
2017-06-25 19:45:19

a b=a+3 P=a*b a*(a+3)=88  ,  a>0 a² + 3a - 88 = 0 a² + 11a - 8a - 88=0 a(a+11)-8(a+11)=0 (a+11)(a-8)=0 a=-11  sprzeczne  v  a=8 cm b=8+3 = 11 cm Odp. a=8 cm, b=11 cm.

Dodaj swoją odpowiedź