Matematyka
alex93
2017-06-25 17:59:27
dane są funkcje f(x) = -3x + 3, g(x)=1/2x + 1, h(x)= 2 x. funkcje rosnące to: f i h, f i g, tylko h czy g i h
Odpowiedź
paula966
2017-06-26 00:06:40

Rosnące g i h bo mają współczynnik kierunkowy dodatni y = ax +b  gdzie a to jest ten współczynnik funkcja g ma współczynnik równy  a =1/2 >0  a funkcja h ma współczynnik           a = 2>o

justynapejaa16
2017-06-26 00:07:55

[latex]j(x)=ax+b[/latex] - funkcja liniowa [latex]j(x)[/latex] Jeżeli: [latex]a extgreater 0[/latex] to funkcja jest rosnąca, [latex]a=0[/latex] to funkcja jest stała, [latex]a extless 0[/latex] to funkcja jest malejąca. Sprawdźmy funckje [latex]f(x)[/latex], [latex]g(x)[/latex] i [latex]h(x)[/latex]: [latex]f(x)=-3x+3[/latex] [latex]a=-3 extless 0[/latex] - wówczas [latex]f(x)[/latex] jest malejąca [latex]g(x)= frac{1}{2} x+1[/latex] [latex]a= frac{1}{2} extgreater 0[/latex] - funckja [latex]g(x)[/latex] jest rosnąca [latex]h(x)=2x[/latex] [latex]a=2 extgreater 0[/latex] - funkcja [latex]h(x)[/latex] jest rosnąca Odp.: Funkcje [latex]g(x)[/latex] i [latex]h(x)[/latex] są rosnące.

Dodaj swoją odpowiedź