Chemia
olisa29
2017-06-25 17:32:07
Prosze o pomoc z zadaniem z zalacznika
Odpowiedź
hersds
2017-06-25 18:25:57

Jon Cr³⁺ ma ładunek 3+. Każdy jon NO₂⁻ ma ładunek 1-, więc ich sześć ma ładunek 6-. Sumarycznie kompleks ma ładunek 3-6=-3. [Cr(NO₂)₆]³⁻ Stąd też utworzy on związek z jonami potasowymi, które mają ładunek dodatni. sól: K₃[Cr(NO₂)₆]

1justine5
2017-06-25 18:27:12

Ładunek dla Cr(3+) = 3 Ładunek dla NO2(-) = -1 Więc ładunek jonu mysi być ujemny i wynosi 3 + 6×(-1) = -3 Czyli [Cr(NO2)6](3-) Jeżeli ładunek jest ujemny to jon może przyłączyć tylko cząstki obdarzone ładunkiem dodatnim. -- kationy potasu Powstanie heksanitrochromian(III) potasu o wzorze sumarycznym: K3[Cr(NO2)6] Jon ten nie może przyłączyć jonów Cl(-) ponieważ zostałaby przekroczona liczba koordynacyjna atomu centralnego, która dla chromu wynosi LK = 6. :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź