Chemia
Romeczka
2017-06-25 17:04:47
. Substytucja elektrofilowa benzenu na dowolnym przykładzie - reakcja.
Odpowiedź
algis
2017-06-25 21:32:25

Witaj :) C6H6   +  Cl2 ------FeCl3------> C6H5Cl  +  HCl * Katalizator FeCl3 (kwas Lewisa) tworzy z Cl2, polaryzuje wiązanie Cl-Cl prze -    prowadzając chlor w silny czynnik elektrofilowy, co w pewnym uproszczeniu    przedstawia poniższe równanie:   _    FeCl3  +  Cl2 --------> [FeCl4]-  +  |Cl|+                            _ * silny elektrofil |Cl|+ atakuje i wiąże się z jednym z atomów C pierścienia przy    pomocy 2 elektronów π z jego chmury elektronowej π, tworząc wiązanie    sigma; atom ten przyjmuje hybrydyzację sp³ * powstaje jon benzeniowy (karbokation z C sp³)) o energii rezonansu znacznie niższej od tej dla wyjściowej cząsteczki benzenu * ponieważ regeneracja pierścienia aromatycznego jest faworyzowana,   następuje odejście H+ od  C sp³ i utracona energia rezonansu zostaje   odzyskana.       

Dodaj swoją odpowiedź