Chemia
annma311
2017-06-25 16:16:57
Oblicz rozpuszczalno BASO4 a) w czystej wodzie b) w 0,01 molowym roztworze K2So4 lr = 1,1x10 do (-10)
Odpowiedź
XxXPałaaXxX
2017-06-25 16:58:31

a) [latex]BaSO_4 o Ba^{2+} + SO_4^{2-} \ x x x \ \ [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = I_R \ x cdot x = 1,1 cdot 10^{-10} \ x approx 1,0488 cdot 10^{-5}[/latex] Rozpuszczalność BaSO₄ wynosi 1,0488·10⁻⁵ M. b) [latex]K_2 SO_4 o 2 K^+ + SO_4^{2-} \ 0,01 0,01 \ \ BaSO_4 o Ba^{2+} + SO_4^{2-} \ x x x \ \ [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]=I_R \ x cdot (x+0,01) = 1,1 cdot 10^{-10} \ x^2 + 0,01 x -1,1 cdot 10^{-10}=0 \ x approx 1,1 cdot 10^{-8}[/latex] Rozpuszczalność BaSO₄ w 0,01 M roztworze K₂SO₄ wynosi 1,1·10⁻⁸ M.

Dodaj swoją odpowiedź