Matematyka
Lion92
2017-06-25 15:22:17
Wymień mierzalne rezultaty projektu matematycznego
Odpowiedź
Oliwka19981231
2017-06-25 21:20:02

Mierzalnym rezultatem jakościowym projektu matematycznego, jest np.: - Zwiększona wiedza matematyczna i wzrost kompetencji matematycznych uczniów biorących udział w projekcie. Przyrost wiedzy można zmierzyć testami po poszczególnych etapach projektu, pamiętając,aby na początku realizacji projektu wykonać test wstępny, który umożliwi porównanie wyników. Natomiast wzrost kompetencji można zmierzyć testami kompetencyjnymi. - Wynik egzaminów z matematyki. Mierzalnym rezultatem ilościowym projektu matematycznego może być np.: - liczba godzin prelekcji, warsztatów itp. zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, - ilość przygotowanych i przeprowadzonych konkursów, quizów, zabaw i gier, - liczba wycieczek, - liczba publikacji np. gazetce szkolnej, w prasie, - ilość wpisów na stronie www szkoły lub blogu oraz inne działania "policzalne" wynikające z programu i związane z tematyką danego projektu.

Dodaj swoją odpowiedź