Matematyka
Alfonzo165
2017-06-22 00:15:28
Zapisz podane liczby w postaci dziesiętnej?
Odpowiedź
Pauli10198
2017-06-22 05:34:02

b)2 + 3/100=2,03 c) 4/10  + 1/100=40/100  + 1/100=41/100=0,41 d)7/10  + 3/100  +5/1000=700/1000  +  30/1000  +5/1000=735/1000=0,735 e)23 + 3/1000  + 1/10000 =23+ 30/10000 + 1/10000=23 31/10000=23,0031 f) 9+4/1000=9 4/1000=9,004 g)4+2/10 +1/100=4+ 20/100  +1/100=4 21/100=4,21 h) 7/100  + 1/10000=700/10000  + 1/10000=701/10000=0,0701

Dodaj swoją odpowiedź