Chemia
Monka8001
2017-06-25 13:53:27
Proszę o obliczenia do: a) Sporządzenia 100cm3 roztworu chlorku wapnia CaCl2 o stężeniu 5%, jeśli do dyspozycji masz stały bezwodny chlorek wapnia i wodę destylowaną. b) roztwór II: 100 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) H2S04 o stężeniu 10%; do dyspozycji masz kwas siarkowy(VI) o stężeniu 95% (gęstość 1,84 g/cm3) i wodę destylowaną (gęstość 1 g/cm3).
Odpowiedź
papilotka6
2017-06-25 18:56:57

Witaj :) Zad. 1. Mamy otrzymać 100 cm³ roztworu CaCl2 o stężeniu 5%, więc zaczynamy: Cp = (ms/mr)*100% /*mr Cp*mr = ms*100% /100% (Cp*mr)/100% = ms Objętość roztworu wynosi 100 cm³, możemy więc założyć, że będzie to 100 g tego roztworu. (5%*100 g)/100% = ms ms = 5 g - tyle CaCl2 nam potrzeba mr = ms + mrozp mrozp = mr - ms mrozp = 100 g - 5 g mrozp = 95 g Odp: Do sporządzenia 100 cm³ 5% roztworu CaCl2 potrzeba 5 g bezwodnego CaCl2 oraz 95 g wody. Zad. 2. Na początek policzymy stężenie molowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 95%: Stężenie procentowe wynosi 95%, więc w 100 g roztworu mamy 95 g czystego kwasu, zatem liczymy liczbę moli: 95 g/(98 g/mol) = 0,9694 mola Teraz policzę objętość 100 g tego roztworu: 100 g/(1,84 g/cm³) = 54,35 cm³ = 0,05435 dm³ Cm = 0,9694 mola/0,05435 dm³ Cm = 17,84 mol/dm³ Z tablic chemicznych odczytuję gęstość 10% roztworu kwasu siarkowego: d = 1,066 g/cm³ Obliczam liczbę moli: 10 g/(98 g/mol) = 0,1020 mola Objętość 100 g roztworu: 100 g/(1,066 g/cm³) = 93,81 cm³ = 0,09381 dm³ Cm = 0,1020 mola/0,09381 dm³ Cm = 1,09 mol/dm³ Teraz układamy krzyż stężeń: 17,84M               1,09-0 = 1,09              1,09M 0M                      17,84-1,09 = 16,75 1,09x + 16,75x = 0,1 dm³ 17,84x = 0,1 dm³/17,84 x = 0,0056 dm³ 1,09*0,0056 dm³ = 0,006 dm³ = 6 cm³ 16,75*0,0056 dm³ = 0,094 dm³ = 94 cm³ Odp: Do sporządzenia 100 cm³ 10% roztworu H2SO4 potrzeba nam 6 cm³ kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 95% oraz 94 cm³ wody :)  

Dodaj swoją odpowiedź