Fizyka
Denzo
2017-06-25 13:46:37
Zadanie 2 Korozja elektrochemiczna metali, wyrządzająca największe szkody jest to niszczenie metalu w środowisku ........... i powstanie wewnątrz układu, prądu elektrycznego.
Odpowiedź
jutromampolski
2017-06-25 18:17:44

Korozja elektrochemiczna metali, wyrządzająca największe szkody jest to niszczenie metalu w środowisku wodnym i powstanie wewnątrz układu, prądu elektrycznego.

Dodaj swoją odpowiedź