Fizyka
Gwiazdkaaa
2017-06-25 12:51:57
Podaj definicję, wzór i jednostkę: -siły -pary sił -momentu siły
Odpowiedź
Margola171
2017-06-25 16:55:55

SIŁA, to wielkość wektorowa będąca miarą mechanicznego oddziaływania ciał materialnych. Siła działająca w każdej chwili na ciało charakteryzuje jako wektor wartość bezwzględna, kierunek w przestrzeni i punkt przyłożenia.  Prosta wzdłuż której skierowana jest siła nosi nazwę prostej działania siły. Siłę oznaczamy literą F.  Podstawową jednostką siły jest niuton (1 N). Jednostki pochodne: 1 kN = 1000 N 1 MN = 1 000 000 N = 1000 kN 1 mN = 0,001 N PARA SIŁ, to dwie siły równe co do wartości bezwzględnej, równoległe i o przeciwnych zwrotach (ale nie działają wzdłuż jednej prostej), działające równocześnie na ciało. Para sił nie ma wypadkowej, tzn. jej działanie na ciało nie może być mechanicznie równoważne działaniu pewnej siły; w związku z tym pary sił nie można zrównoważyć jedną siłą, tylko inną prą sił o przeciwnie skierowanym momencie takiej samej wartości. Para sił nie ma wpływu na ruch środka masy, lecz tylko na ruch obrotowy ciała. MOMENT SIŁY. 1) Momentem siły względem punktu O nazywa się wielkość wektorową M₀, równą iloczynowi wektorowemu wektora wodzącego r, poprowadzonego z O do punktu przyłożenia siły F. M₀ = r × F 2)  Momentem siły względem osi  z nazywa się wielkość Mz równą rzutowi na oś z wektora momentu siły względem dowolnego punktu O tej osi lub też moment rzutu siły F na płaszczyznę xy względem punktu przecięcia się osi z z tą płaszczyzną. Mz = M₀cosγ

Dodaj swoją odpowiedź