Matematyka
xxsexyonaxx
2017-06-25 11:43:37
Pomocy uzupełnij nazwy odcinków oznaczonych literami. W pierwszym i drugim rysunku jest 5 odcinków. załącznik proszę o odpowiedz 1. Liczby DXX I CMLX zapisz w systemie dziesiątkowym a liczby 80 i 547 w rzymskim 2. Która z podanych liczb jest niewymierna a.√3² b.√2 / 100 c.√2 i 7 /9 d.√1,44 3 Oblicz a) -6+(-6):3 b) (-5)·(-16+13) 4. Uzupełnij poniższe zdania jeśli a=2/3 , b=-0,8 Suma liczb a i b wynosi........... Iloczyn liczb a i b wynosi........ Suma liczb a i b jest.......(większa,mniejsza).......od ich iloczynu
Odpowiedź
karolcia2191
2017-06-25 13:37:25

zad 1 DXX=520 CMLX=960 80=LXXX 547=DXLVII ZAD 2 b) , c) zad 4 suma liczb a i b= 2/3 + (-0,8) = 2/3 -4/5= 10/15 - 12/15= -2/15 iloczyn liczb a i b= 2/3 * 4/5= 8/15 suma liczb a i b jest mniejsza od ich iloczynu

Dodaj swoją odpowiedź