Język angielski
malenka7353
2017-06-25 11:29:57
Proszę o pomoc na jutro. Uzupełnij zadanie używając czasownika "to be" . Od podanych zadań utwórz pytania i przeczenia. 1. It...an onion 2. Jasmine...a student. 3. He...a postman. 4. We...friends. 5. A bee...a big insect. 6. Dave and Adrian...sisters. 7. Susan and I...teachers.
Dodaj swoją odpowiedź