Chemia
Beata19
2017-06-25 09:47:27
.Do próbki pewnego nasyconego alkoholu dihydroksylowego o masie 9g wrzucono kawałek sodu. W wyniku reakcji wydzieliło się 2,45dm^3 bezbarwnego gazu(przy100%wydajności procesu) Doświadczenie przeprowadzono w temp 22 stopni i pod ciśnieniem 1000hPa. R=83,14 Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal wzór sumaryczny badanego alkoholu.
Odpowiedź
Dziab0o
2017-06-25 14:42:25

R = 83,14 hPa * dm³/mol * K  V = 2,45 dm³ p = 1000 hPa T = 295 K  pV = nRT n = pV / RT n = 1000 hPa * 2,45 dm³ / 83,14 hPa * dm³/ mol * K * 295 K  n = 0,1 mol  <---- ilość wydzielonego wodoru  ------------------------------------------------------------------------------------ m alkoholu = 9 g  n H₂ = 0,1 mol  HO-R-OH + 2Na ----> NaO-R- ONa  + H₂ z 1 mola alkoholu otrzymamy 1 mol H₂  ponieważ n H₂ = 0,1 mol => to n alkoholu = 0,1 mol  9 g alkoholu - 0,1 mol    x g ------------- 1 mol  M alkoholu = 9 g * 1 mol / 0,1 mol = 90 g  <---- masa molowa  wzór alkoholu C n  H 2 * n (OH)₂  M alkoholu = 12*n + 2 *n + 2*(16+ 1 ) = 90 14n + 34 = 90 14 n = 90 - 34  14 n = 56 n = 4  wzór alkoholu to  C₄H ₈(OH)₂      

Dodaj swoją odpowiedź