Chemia
quality07
2017-06-25 09:33:47
(ŁATWE PUNKTY) Zadanie 4. Pewnie jest banalne jak reszta zadań ale nie mogę rozkminić jak to zrobić.
Odpowiedź
Patryk188
2017-06-25 11:41:05

V₁ - objętość oliwy V₂ - objętość wody Mieszanina ma objętość 77,84 cm³, a ciecze nie mieszają się ze sobą. [latex]V_1+V_2=77,84 \ V_2=77,84 - V_1[/latex] Oliwa ma gęstość 0,9200 g·cm⁻³ a woda 1,000 g·cm⁻³. Mieszanina ma masę 75,00 g. [latex]m_1+m_2=75 \ d_1 V_1 + d_2 V_2=75 \ 0,92V_1 + V_2 = 75 \ 0,92V_1 + 77,84-V_1 = 75 \ 0,92V_1 - V_1 =75 - 77,84 \ -0,08V_1= -2,84 \ V_1=35,5[/latex] Objętość oliwy wynosi 35,50 cm³.

Dodaj swoją odpowiedź