Fizyka
toudiodw
2017-06-21 13:39:58
Jaką wielkość w fizyce nazywamy pracą
Odpowiedź
MatitPL
2017-06-21 18:23:55

Jeżeli na ciało działamy pewna siłą i siła ta powoduje przesunięcie ciała to mówimy, że została wykonana praca mechaniczna. Jeżli kierunki siły i przesunięcia są takie same, to pracę obliczamy mnożąc wartość siły F przez wartość przesunięcia r ( w ruchu prostoliniowym przez drogę s) W=F*r (W=F*s) W-praca F-siła r-wartość wektora przesunięcia s-droga Jednostką pracy jest 1 dżul (1J) 1J=1N * 1m Pracę o wartości 1J wykonamy wtedy, gdy działając na ciało siłą 1N przesuniemy ciało o 1m.(przy czym kierunek i zwrot siły jest zgodny z kierunkiem i zwrotem przesunięcia) Inne jednostki pracy: 1kJ = 1000J 1MJ= 1000000J 1kWh=3600000J Jeżeli kierunek siły jest prostopadły do kierunku przesunięcia, to praca tej siły jest równa zero.

Dodaj swoją odpowiedź