Matematyka
Stalx
2017-06-25 08:39:07
Moglby ktos pomoc w zadaniu? Wyznaczyć przedziały w których funkcja f(x)=(3x-1)[latex] e^{3x} [/latex] jest jednoczenie wypukła i rosnąca.
Dodaj swoją odpowiedź