Fizyka
Adam1005
2017-06-25 06:56:37
Na spoczywające ciało o masie 2kg zaczęła działać stała siła wypadkowa o wartości 4N. W czasie pierwszych trzech sekund ruchu ciało to przebędzie drogę równą: A. 3m B. 4.5m C. 6m D. 9m
Odpowiedź
barva
2017-06-25 13:03:32

a = 4N/2kg = 2m/s^2 t = 3 s = [latex] frac{1}{2}at^2 [/latex] s = [latex]2m/s^2 * (3s)^2 * frac{1}{2} =9m[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź