Chemia
nicolas17
2017-06-25 05:48:17
definiowanie pojęcia jonów i opisywanie jak powstają
Odpowiedź
Dominika23
2017-06-25 07:40:00

JONY - to cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym. Wyróżniamy: kationy - jony dodatnie aniony - jony ujemne Jony powstają poprzez oddanie lub pobranie elektronów przez atomy lub zespoły atomów. Np. Kation potasu powstaje przez oddanie 1 elektronu przez atom potasu. K - 1e(-) ------> K(+) Anion siarczkowy powstaje przez przyjęcie przez atom siarki 2 elektronów: S + 2e(-) ----> S(2-) :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź