Chemia
madź15
2017-06-25 05:41:27
zadanie 3 (Napisz reakcje estryfikacji pomiędzy 1) kwasem propanowym i etanolem oraz 2) kwasem butanowym i metanolem. Podaj nazwę otrzymanych produktów) zadanie 4 (Podaj nazwy podanych związków): C15H31COOH C17H35COOH C17H33COOH zadanie 5 (Wyjaśnij pojęcie denaturacji i podaj czynnik i substancje, które powodują denaturację)
Odpowiedź
Wiola93
2017-06-25 12:24:33

zad 3) C2H5COOH + C2H5OH -----H2SO4----> C2H5COOC2H5 + H2O Produkty: propanian etylu C3H7COOH + CH3OH ---H2SO4----> C3H7COOCH3 + H2O Produkty: butanian metylu i woda zad 4) C15H31COOH - kwas palmitynowy C17H35COOH - kwas stearynowy C17H33COOH - kwas oleinowy zad 5) Denaturacja to nieodwracalne niszczenie struktury białka pod wpływem: * kwasów * zasad * wysokiej temperatury * alkoholu (np. etanol) * soli metali ciężkich :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź