Fizyka
elvis2313
2017-06-25 05:34:37
Jaka jest rola elektronów swobodnych?
Odpowiedź
Korol
2017-06-25 08:53:24

Swobodne elektrony wyzwalane są z substancji przez jonizację atomów gazu, nagrzanie metalu lub wyrwanie z jego powierzchni pod wpływem silnego pola elektrycznego. Elektrony swobodne są nośnikami ładunków elektrycznych w przewodnikach. Znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, np: lampach elektronowych, oscyloskopach, mikroskopach elektronowych, badania struktur ciał stałych.

Dodaj swoją odpowiedź