Polski
grzana95
2017-06-25 02:36:57
Zadanie 2 Odmień przez przypadki w liczbie pojedyńczej i mnogiej wyraz muzeum. 1. Jaką osobliwość dostrzegasz w odmianie? 2. Czy znasz inne wyrazy, w których odmianie pojawiają się podobne osobliwości? 3. Jakie? (do pytania 2) (Na te trzy pytania są trzy linijki.) --------------------------------------------- Zadanie 3 Określ prawdziwość podanych niżej zdań, jeśli zdanie jest prawdziwe zaznacz prawda, lecz jeśli fałszywe zaznacz fałsz. 1. Liczebnik odpowiada na pytania: ile? który z kolei? Prawda/Fałsz 2. Temat rzeczownika zmienia się przy odmianie przez przypadki. Prawda/Fałsz 3. Czworo, dwoje, pięcioro - to liczebniki zbiorowe. Prawda/Fałsz 4. Rzeczownik w niektórych przypadkach może być zbudowany tylko z tematu. Prawda/Fałsz 5. Liczebniki ułamkowe odpowiadają na pytanie: który z kolei? Prawda/Fałsz 6. Oboczności to zmieniające się przy odmianie końcówki wyrazów. Prawda/Fałsz
Odpowiedź
Asssia16
2017-06-25 08:08:49

Jak widać, "muzeum" odmienione przez przypadki w liczbie pojedynczej wygląda za każdym razem tak samo. To charakterystyczna cecha dla wyrazów zapożyczonych z łaciny zakończonych na -um. Spróbuj odmienić "gimnazjum", "terrarium" , "fatum"...  1. Liczebnik odpowiada na pytania: ile? który z kolei? - PRAWDA 2. Temat rzeczownika zmienia się przy odmianie przez przypadki. - FAŁSZ Temat pozostaje właśnie niezmienny - przy odmianie przez przypadki zmieniamy końcówki (lodówk-a, lodówk-i, lodówk-om). Choć temat jest ten sam, mogą w nim wystąpić tzw. oboczności, czyli zamienienie niektórych liter, np. "ó" na "o", "k" na "c" (lodówKa, ale lodówCe). Zmiany te związane są z historycznym rozwojem języka polskiego i podlegają konkretnym zasadom. 3. Czworo, dwoje, pięcioro - to liczebniki zbiorowe.  - PRAWDA 4. Rzeczownik w niektórych przypadkach może być zbudowany tylko z tematu. - FAŁSZ Każdy rzeczownik ma końcówkę - ale zdarza się, że są one ukryte, np. w takich wyrazach jak "mysz", "byk", "stół". Te wyrazy mają tzw. końcówkę zerową, którą oznacza się tak ∅ (mysz-∅, mysz-y, byk-∅, byk-owi). 5. Liczebniki ułamkowe odpowiadają na pytanie: który z kolei? - FAŁSZ Na pytanie "który z kolei?" odpowiada liczebnik porządkowy (który z kolei? pierwszy, drugi, setny, tysięczny). Liczebniki ułamkowe odpowiadają na pytanie "ile?" (ile? pół, ćwierć).  6. Oboczności to zmieniające się przy odmianie końcówki wyrazów. - FAŁSZ Jak zostało napisane wcześniej, oboczności to głoski zmieniające się w temacie rzeczownika. Pytaj, jeżeli coś jest niejasne. PS Na przyszłość nie ładuj hurtem tylu pytań, tylko je podziel na kilka - dostaniesz szybsze i konkretniejsze odpowiedzi.

baton1419
2017-06-25 08:10:04

M. muzea D. muzeów C. muzeom B. muzea N. muzeami Msc. muzeach W. muzea Muzeum nie odmienia się l. poj. Podobne  osobliwości w odmianie jak wyraz muzeum ma większość rzeczowników pochodzenia obcego zakończonych na -um, np. akwarium, liceum, gimnazjum, studium, laboratorium itp. ***********1. Liczebnik odpowiada na pytania: ile? który z kolei? Prawda 2. Temat rzeczownika zmienia się przy odmianie przez przypadki. Fałsz 3. Czworo, dwoje, pięcioro - to liczebniki zbiorowe. Prawda 4. Rzeczownik w niektórych przypadkach może być zbudowany tylko z tematu. Prawda 5. Liczebniki ułamkowe odpowiadają na pytanie: który z kolei? Fałsz 6. Oboczności to zmieniające się przy odmianie końcówki wyrazów.Fałsz

Dodaj swoją odpowiedź