Matematyka
246812
2017-06-25 01:35:27
Wyznacz współczynniki b i c funkcji kwadratowej [latex]f(x)= -2 x^{2} +bx+c[/latex], jeśli dla argumentu -1 funkcja osiąga wartość największa równą 4.
Odpowiedź
coa
2017-06-25 07:41:52

Zapisujemy funkcje w postaci kanonicznej, nastepnie sprowadzamy do postaci ogolnej. p=-1  ,  q=4,  a=-2 [latex]\f(x)=-2(x+1)^2+4 \ \-2(x^2+2x+1)+4=-2x^2-4x-2+4 \ \f(x)=-2x^2-4x+2 \ \Odp. b=-4, c=2.[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź