Matematyka
playasek
2017-06-25 00:06:37
1. Cena jabłek I gatunku wynosi 3 zł, a jabłek II gatunku jest o 20% niższa.Oblicz, ile razem zapłacisz za 2,5 kg jabłek I gatunku i 3 kg jabłek II gatunku. 2. Franek kupił zeszyt na kiermaszu bo zauważył, że w sklepie są one o 12% droższe. Gdyby kupił je w sklepie, zapłaciłby 56 zł. o ile złotych oszczędził Franek, kupując zeszyty na kiermaszu
Odpowiedź
mikolaj20
2017-06-25 02:43:11

zad.1 3-3*0,2=3-0,6=2,40 zł - cena II gatunku 3 zł - cena I gatunku 2,5*3+3*2,40=7,50+7,20=14,70 zł  tyle razem zapłaci zad.2 56-56*012=56-6,72=49,28 zł 56 zł-49,28 zł=6,72 zł odp. Franek zaoszczędził 6,72 zł.

Anahi03
2017-06-25 02:44:26

                                   3 zł     .-----   ( I gatunek jabłek ) 3*20% =0,6 gr.    3-0,6=2,4 zł    ---  ( II gat. jabłek) 2,5 * 3=7,5 zł    (cena jabłek I gat.) 3 * 2,4=7,2 zł    (cena jabłek  II gat.) RAZEM;  7,5+7,2=14,7zł.  (ODP) 2)     100% -12%=88% 100%  ---- 56 88%  ----- x 100x =88*56 100x=4928  /÷100 x =49,28 zł 56 - 49,28=6,72 zł     Odp. Franek zaoszczędził 6,72zł.

Dodaj swoją odpowiedź