Chemia
Muulat
2017-06-21 22:46:38
Podaj po 3 przykłady elektrolitów i nieelektrolitów w codziennym użyciu
Odpowiedź
karolina10622
2017-06-22 00:17:43

Elektrolity są to związki, których roztwory przewodzą prąd elektryczny. Jako przykłady można wymienić np.  HCl - kwas solny NaCl - chlorek sodu H2SO4 - kwas siarkowy (VI) ogólnie elektrolitami są wodorotlenki, kwasy i sole. Nieelektrolity - analogicznie, czyli:  są to związki, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego. np. cukier, gliceryna, woda destylowana, 

Dodaj swoją odpowiedź