Chemia
123456789ag
2017-06-24 23:18:47
Kiedy reakcje zachodzą spontanicznie, chodzi mi o entropie, entalpię i energię swobodną , które z wymienionych musi być mniejsze lub większe od zera i dlaczego?
Odpowiedź
adrian903
2017-06-25 04:49:50

Miarą samorzutności (spontaniczności) reakcji jest entalpia swobodna Gibbsa (przemiany izotermiczno - izobaryczne) lub energia swobodna Helmholtza (przemiany izotermiczno - izohoryczne), opisywane wzorami: ΔG = ΔH - TΔS ΔF = ΔU - TΔS Żeby reakcja zaszła samorzutnie ΔG/ΔF musi być ujemne. Żeby ΔG/ΔF musi zachodzić jeden z trzech poniższych przypadków:  *ΔH/ΔU musi być ujemne a ΔS dodatnie (jak od ujemnej wartości ΔH odejmiemy dodatnią wartość iloczynu T*ΔS to dostaniemy ujemną wartość ΔG) dla dowolnej temperatury T *ΔH/ΔU musi być ujemne i ΔS również ujemne dla odpowiednio małej temperatury T (tak żeby iloczyn TΔS był co do wartości mniejszy od modułu z ΔH) *ΔH/ΔU musi być dodatnie i ΔS również dodatnie dla odpowiednio dużej temperatury T (tak żeby iloczyn TΔS był co do wartości większy ΔH)

Dodaj swoją odpowiedź