Matematyka
amajchrzak7
2017-06-24 23:11:57
odpowiedź i rozwiązanie proszę pomocy??
Odpowiedź
16ewcia16ewcia
2017-06-25 00:20:10

Średnią arytmetyczną liczymy dodając wszystkie liczby i dzieląc przez ich ilość: [latex] frac{-7 frac{3}{4}+2,5+(-4 frac{1}{2}) }{3} = frac{-7 frac{3}{4}+2 frac{5}{10} -4 frac{1}{2} }{3} =frac{-7 frac{3}{4}+2 frac{1}{2} -4 frac{2}{4} }{3} =frac{-7 frac{3}{4}+2 frac{2}{4} -4 frac{2}{4} }{3} =\= frac{-5 frac{1}{4} -4 frac{2}{4} }{3} = frac{-9 frac{3}{4} }{3} = frac{- frac{39}{4} }{ frac{3}{1} } =- frac{39}{4} * frac{1}{3}=- frac{39}{12} =-3 frac{3}{12} =-3 frac{1}{4} [/latex] Odp. B.

Dodaj swoją odpowiedź