Matematyka
xXZadymiaraXx
2017-06-24 23:05:07
10 punktów + naj matematyka
Odpowiedź
izuśka342
2017-06-25 00:55:33

Zad. 7. a)  ∛8 = 2,    √16 = 4,  √289 = 17,  √81 = 9,  ∛125 = 5,  ∛1000 = 10,      √0,16 = 0,4,   √0,01 = 0,1,    √0,0004 = 0,02,   ∛0,001 = 0,1,       ∛0,125 = 0,5. b)  √(16+9) = √25 = 5       √16 + √9 = 4 + 3 = 7       √(16·9) = √16 · √9 = 4·3 = 12    lub  √(16·9) = √144 = 12 c)   √(289-64) = √225 = 15       √289 - √64 = 17 - 8 = 9       √(289·64) = √289 · √64 = 17 · 8 = 136

Oline
2017-06-25 00:56:48

a) ∛8=2 √16=4 √289=17 √81=9 ∛125=5 ∛1000=10 √0,16=0,4 √0,01=0,1 √0,0004=0,02 ∛0,001=0,1 ∛0,125=0,5 b) √16+9=√25=5 √16+√9=4+3=7 √16*9=√16*√9=4*3=12 c) √289-64=√225=15 √289-√64=17-8=9 √289*64=√289*√64=17*8=136

Dodaj swoją odpowiedź