Historia
przem12
2018-07-12 02:19:47
[latex] left[egin{array}{ccc}1&2&3\4&5&6\7&8&9end{array} ight] [/latex]Przyczyny wielkiej kolonizacji greckiej oraz skutki.
Odpowiedź
simek999311
2018-07-12 07:07:24

Przyczyny Wielkiej Kolonizacji Greckiej: - przeludnienie kraju wynikające z ciągłych wojen - brak ziem nadawających się pod uprawę - głód - poszukiwanie bogactwa i możliwości uniknięcia konfliktów wewnętrznych i podziału ziem Skutki: - rozwój handlu (sprowadzano żywność, surowce, tkaniny, za wino i oliwę) - rozwój żeglugi morskiej - rozwój techniki i rzemiosła (broń, ceramika, ozdoby) - poszerzenie wiedzy o świecie - rozprzestrzenienie się greckiej kultury, form ustrojowych, obyczajów, języka, religii i sztuki w całym basenie Morza Śródziemnego i wśród okolicznych ludów - stały dopływ żywności pozwolił na zwiększenie się liczby ludności w metropoliach

Dodaj swoją odpowiedź