Historia
kolorowaaa
2018-07-11 23:35:47
2 rozbiór polski kto jakie ziemie zagarneli zaborcy
Odpowiedź
Zakręcoona
2018-07-12 05:06:51

Rosja - zabrała 250 tys. km/kw i 3 mln mieszkańców Prusy - zabrały 58 tys. km/kw i ponad 1 mln mieszkańców

Dodaj swoją odpowiedź