Fizyka
jestemnahaju
2018-07-11 21:25:57
1. praca jest wykonyna podczas A. wchodzenia po drabinie B. wbijania gwoździa w deskę C. rozciągania gumowego sznura gumowego sznura D. przesuwania szafy po podłodze 2. oceń prawdziwość każdego zdania - jednostką pracy jest dżul (J) - Jeżeli stała siła działa zgodnie z kierunkiem przemieszczenia, to pracę obliczamy, mnożąc siłę przez przemieszczenie - Podniesienie paczki ważącej 2 kg na wysokość 1 m wymaga wykonania pracy równej 2 J Z góry dzięki za pomoc, totalnie nie ogarniam fizyki.
Odpowiedź
dyma1234
2018-07-12 00:09:36

1. Praca w sensie fizyki, jest wykonywana wtedy, gdy działaniu siły towarzyszy przesunięcie ciała (i najlepiej gdy kierunek działania siły je taki sam jak przesunięcie). Zatem w zadaniu 1. masz wszędzie zdania prawdziwe (wszędzie jest wykonywana praca), bo A. wchodzenia po drabinie - siła Twoich mięśni powoduje przemieszczenie ciała do góry; B. wbijania gwoździa w deskę - siła twoich mięśni powoduje przemieszczenie gwoździa w głąb deski C. rozciągania gumowego sznura gumowego sznura - siła Twoich mięśni powoduje przemieszczenie - wydłużenie sznura D. przesuwania szafy po podłodze - siła Twoich mięśni powoduje poziome przesunięcie szafy ================= 2. oceń prawdziwość każdego zdania - jednostką pracy jest dżul (J)- P rawdziwe - 1J = 1N*m - Jeżeli stała siła działa zgodnie z kierunkiem przemieszczenia, to pracę obliczamy, mnożąc siłę przez przemieszczenie - Prawdziwe, bo wzór na pracę W = F*r - siła razy przemieszczenie - Podniesienie paczki ważącej 2 kg na wysokość 1 m wymaga wykonania pracy równej 2 J Dane:                                                      Szukane m= 2kg                                                    W=? h =r =1m g= 10N/kg F=mg = 2kg*10 N/kg= 20 N Wzór W = F*r =20N* 1m = 20 J Odp. To zdanie jest fałszywe, bo praca jest równa 20 J, a nie 2J

Dodaj swoją odpowiedź