Geografia
zwierztak
2018-07-11 18:55:37
wyjaśij, w jaki sposób rozwój przemysłu wpływa na urbanizacje! pomocy
Odpowiedź
plaskx33
2018-07-12 00:26:13

Dzięki rozwojowi przemysłu w mieście jest więcej ofert pracy, często bardziej opłacalnych niż w małych wsiach.  Ludzie chętniej mieszkają  w miejscach gdzie łatwo znaleźć dobrą i opłacalną pracę.

Dodaj swoją odpowiedź