Matematyka
kakuna
2018-07-11 16:38:57
Na matematyke ogó£em dostałem kartkę z zadaniami jest ich lącznie 57 ale nie rozumiem 5 od 30 do 35zadania
Odpowiedź
happy0girls
2018-07-11 22:39:05

zad 30 x% - obniżka ceny o x% 100% - x% - po obniżce y - cena po obniżce c - cena przed obniżka c zł- 100% y zł - (100%-x%) c zł = (y zł*100%)/(100% - x%) = y zł / (100% - x%) zad 31 x% - cena po obniżce o x% 100%-x% - po obniżce y% - podwyżka ceny o y% Cp - cena poczatkowa Ck - cena koncowa Cp = 100% Ck = y%(100% - x%) Cp = Ck 100% = y%(100% - x%) y% = 100% / (100% - x%) zad 32 c - cena towaru 0,22c - vat 1,22c - cena brutto 1,22c - 100% 0,22c - x% x% = (0,22c*100%)/1,22c = 18% zad 33 c - cena towaru 0,07c - vat 1,07c - cena brutto 1,07c - 100% 0,07c - x% x% = (0,07c*100%)/1,07c = 6,54% zad 34 k - zarobiona kwota 0,19k - podatek 0,81k - tyle zostało po odliczeniu podatku c - cena towaru 0,22c - vat 0,81k = c + 0,22c 0,81k = 1,22c c = 0,81k/1,22 = 0,67k 0,22c = 0,15k 0,81k - 100% 0,15k - x% x% = (0,15k*100%)/0,81k = 18,5% Podatek 19% + 18,5% = 37,5% zad 35 x - ilość uczniówy - czesne od jednej osobyx*y - łączna kwota na utrzymanie szkoły 120%x - licza uczniów wzrasta o 20%108%*(xy) - kwota na utrzymanie uczniów wzrasta o 8%(100-z)%y - nowe czesne od jednej osobynaszym zadaniem jest obliczenie z120%x * (100-z)%y  = 108%(xy)(120/100)*[(100-z)/100]*(xy)=(108/100)*(xy)   /:(xy)(120/100)*[(100-z)/100]=(108/100)  /*100(120/100)*(100-z)=1081,2*(100-z)=108120-1,2z=108-1,2z=108-120-1,2z=-12 /:(-1,2)z=10 Zatem należy obniżyć o 10%

Dodaj swoją odpowiedź