Historia
Mela13
2018-07-11 15:16:57
uzupełnij zdania wykorzystując wyrazy niżej pamiętaj o właściwej formie gramatyczne słowa to źródło człowiek przeszłość biblioteka zabytek muzeum........ historycznym jest każdy ślad działalności..... w.........Ochrona źródeł zajmują się specjalnie instytucje :.....i.......Źródło historyczne jest również......
Odpowiedź
Melka91
2018-07-11 17:32:23

1) Źródłem  2) człowieka 3) przeszłości 4) biblioteki 5) muzea 6) zabytki

Dodaj swoją odpowiedź