Historia
koteczek99
2018-07-11 14:15:27
podaj pozytywne i negatywne skutki rewolucji francuskiej
Odpowiedź
Qip
2018-07-11 17:54:39

Skutki pozytywne:  - likwidacja systemu feudalnego, - wprowadzono wolność słowa, prasy, poglądów, - uchwalenie Praw Człowieka, - więcej swobód obywatelskich, Skutki negatywne : - wynalezienie gilotyny,  - wiele ofiar,  - chaos na ulicach miast, - morderstwa polityczne,

4565
2018-07-11 17:55:54

kutki pozytywne: -uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka -wprowadzono wolność słowa -nienaruszalność własności prywatnej -swobodę wyznaniową -patriotyzm stał się cechą chwaloną -zniesienie i likwidacja systemu feudalnego -wprowadzono pojęcia umowy społecznej jako podstawy życia społeczeństwa, -duchowni posiadali własne sądownictwo  skutki negatywne: -dużo zniszczeń dóbr materialnych -ogromne straty ludnościowe -zniszczenie gospodarki kraju -nastąpił wzrost cen żywności -większe podatki -zniszczenie kraju

Dodaj swoją odpowiedź