Chemia
maffi95
2018-07-11 12:12:27
Uzgodnij współczynniki zapisanych reakcji: Reakcja a) .....O² + .....Mg = .....MgO Reakcja b) ......K + ......H²S = ......K²S + .......H² Reakcja c) .........O² + .......Fe = ......Fe²O³ Reakcja d) ..........NH³ + .........O² = ...........N² + ..............H²0
Odpowiedź
MarcinNNN
2018-07-11 15:11:51

a) O₂ + 2Mg -> 2MgO b) 2K + H₂S -> K₂S + H₂ c) 3O₂ + 4Fe -> 2Fe₂O₃ d) 4NH₃ + 3O₂ -> N₂ + 6H₂0 Liczbę atomów w cząsteczce piszemy w indeksie dolnym, a nie górnym, dlatego mamy H₂0, a nie H²O, w równaniach reakcji piszemy strzałki zamiast znaku równości ("=").

mika2202
2018-07-11 15:13:06

[latex]O_2 + 2Mg o 2MgO [/latex] [latex] 2K + H_2S o K_2S + H_2[/latex] [latex] 3O_2 + 4Fe o 2Fe_2O_3 [/latex] [latex]4NH_3 + 3O_2 o N_2 + 6H_20[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź