Matematyka
kaskaderka2828
2018-07-11 06:30:47
Oblicz pisemnie iloraz zapisane na murku. Zapisz otrzymany wynik od najmniejszego do największego. Odpowiadające im litery utworzą hasło 5555:55N 745:4E 9720:3R 924:4T 3052:2A 852:4K
Odpowiedź
małolat96
2018-07-11 10:13:20

5555:55=1111:11=101 745:4=186,25 9720:3=3240 924:4=  231 3052:2= 1526 852:4= 213 RATKEN  - odpowiedź

Dodaj swoją odpowiedź