Historia
majunia14
2018-07-11 05:56:37
wyjaślij dlaczego cesarz Otton III przybył do państwa Bolesława Chrobrego
Odpowiedź
AguśxD
2018-07-11 07:35:13

Chciał pomodlić się przy grobiw św. Wojciecha i poparcie Bolesława Chrobrego w utworzeniu cesarstwa uniwersalistycznego.

Dodaj swoją odpowiedź