Biologia
claudia11
2018-07-11 02:17:57
1. Przeanalizuj tekst i wykonaj polecenie. Asia i Janek postanowili poszukać odpowiedzi na pytanie, czy skrobia rozpuszcza się w zimnej wodzie. Asia założyła że skrobia się rozpuszcza. Założenie Janka brzmiało odwrotnie. Uczniowie sporządzili mieszaninę złożoną ze 100cm3 zimnej wody i 5dag skrobi. Po upływie 5 min okazało się, że skrobia wyraźnie oddzieliła się od wody. Asia przyznała racje Jankowi. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Podkreśl opowiednio: PRAWDA lub FAŁSZ I. Sformułowanie: ,,czy skrobia rozposzcza się w zimnej wodzie?' jest problemem badawczym doświadczenie. P/F II. Hipoteza postawiona przez Janka brzmi: ,,Skrobia nie rozpuszcza się w zimnej wodzie;;/ P/F
Odpowiedź
grunia
2018-07-11 08:30:09

najlepiej sie przyznać że sie ie potrafi

Dodaj swoją odpowiedź