Religia
Kleopatrax3
2018-07-11 01:23:17
Hej . Pomocy !!! Mam napisać wywiad z Janem Pawłem na temat ŚDM. Podajcie Mi kilka pytań na ten temat :) Daje 29 pkt
Odpowiedź
pauliiincia3
2018-07-11 04:59:19

Jak Pan został papieżem? Czy dobrze jest być papieżem?

Dodaj swoją odpowiedź