Polski
Andziaaa6941
2018-07-10 22:32:27
Napisz opowiadanie odtwórcze na podstawie ,, Reduty Ordona ' Adama Mickiewicza. Uwzględnij wojska polskie jak i rosyjskie oraz cara rosyjskiego i Ordona.(objętość 2 strony) daje naj.
Odpowiedź
mega233
2018-07-11 01:22:53

1. Bohaterem utworu jest powstaniec listopadowy i oficer wojska polskiego Julian Konstanty Ordon, dowódca artylerii w wysadzonej w powietrze reducie nr 54. Jest odważny, nie waha się poświęcić życia w słusznej sprawie, jaką jest wolność ojczyzny. Ginie razem z rosyjskimi żołonierzami, których nie dopóścił do obleganego szańca. Jego czyn był wzrorem postawy patriotycznej.2. Ordon w rzeczywistości został ciężko ranny, lecz przeżył wybuch. Walczył później w powstaniu węgierskim i w wojnie narodowej we Włoszech. Zmarł w 1886 roku we Florencji (popełnił samobójstwo). Adam Mickiewicz zmienił finał wydarzenia historycznego. Ukazując w swoim wierszu śmierć Ordona podkreślił patriotyczny charakter czynu bohatera. Julian Kontanty Ordon w wierszu wysadzając się razem ze swoją redutą poświęcił życie, które nie było dla niego tak ważne jak honor. Dla Mickiewicza bowiem tak powinien zachować się prawdziwy patriota.3. Mickiewicz uwznioślił czyn Ordona uśmiercając go. Pokazał przez to jego odwagę do poświęcenia nawet własnego życia, by prezentować wzór żołnierza-patrioty. Autor nazywa go "patronem szańców" , ponieważ dokonał dzieła zniszczenia, ale w najlepszej wierze.

Dodaj swoją odpowiedź