Przyroda
miley123
2018-07-10 22:05:07
Spośród podanych cech wybierz i zakreśl cechy krajobrazu nadmorskiego. ostre granie,cofający się klif,malownicze ostańce,jeziora przybrzeżne,ruchome wydmy,meandry i starorzecza, jeziora polodowcowe, mierzeje, zatoki
Odpowiedź
martini1731
2018-07-10 22:27:57

cofający się klif, jeziora przybrzeżne, ruchome wydmy,  mierzeje, zatoki

Dodaj swoją odpowiedź