Matematyka
oxf123
2018-07-10 20:22:37
Przekatna przekroju osiowego walca ma dlugosc 12 cm i jest nachylona do podstawy walca pod katem a=30° promien podstawy walca ma dlugosc?
Odpowiedź
beatajozwiakoskarek
2018-07-11 03:10:50

l - przekątna = 12 cm α - kąt nachylenia przekątnej = 30° d - średnica walca = ? d/l = cos30° = √3/2 d = l * √3/2 = 12√3/2 = 6√3 cm r - promień podstawy = d/2 = 6√3/2 cm = 3√3 cm

Dodaj swoją odpowiedź