Matematyka
czarnaaaax33
2018-07-10 11:36:27
Zapisz w notacji wykładniczej liczbę; a) 1685,26 * 10[latex] ^{-3} [/latex] b) 0,000258 c) 1685,26 * 10[latex] ^{-3} [/latex] d) 12000000
Odpowiedź
longer009
2018-07-10 14:02:13

[latex]a) 1685,26*10^{-3}=1,68526*1000*10^{-3}=1,68526*10^{3}*10^{-3}=\ \ =1,68526*10^{3-3}=1,68526*10^{0}=1,68526\ \ b) 0,000258=2,58*0,0001=2,58*10^{-4}\ \ c) - taki sam jak a)\ \ d)12000000=1,2*10000000=1,2*10^{7}[/latex] [latex]0,0037*10^{-5}=3,7*0,001*10^{-5}=3,7*10^{-3}*10^{-5}=\ =3,7*10^{-3+(-5)}=3,7*10^{-8}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź