Religia
bezio5561
2018-07-10 09:26:37
wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi jakie zdania wyznacza współczesnej młodzieży Jan Paweł II: A)Mądre uczestnictwo w prawdziwym postępie B)Zaangażowanie w działalność artystyczną C)Tworzenie wspólnoty ludzi skupionych wokół wartości D)Dbałość o rodzinę E)Tworzenie właściwych relacji międzyludzkich F)Doskonalenie znajomości języków obcych G)Budowanie pokoju pomiędzy ludźmi ,unikanie konfliktów 2)Do jakich wartości odwołuje się w przemówieniu Jan Paweł II postęp, wspólnota, bogactwo, pokój ,honor, ojczyzna, rodzina, miłość, sława, sprawiedliwość, wiara
Odpowiedź
Pacioman2
2018-07-10 12:18:08

TO PROSTE na początek a potem  c e d i na koniec g

Dodaj swoją odpowiedź