Historia
Karmen2
2018-07-10 04:53:17
dlaczego Polacy mieszkają na Litwie? jakie były tego początki? to temat na historię klasa 4 szkoła podstawowa
Odpowiedź
maq
2018-07-10 08:38:01

Po przyjęciu chrześcijaństwa w 1387 roku nastąpił zwiększony napływ ludności polskiej na Litwę. Przybywali tam przedstawiciele polskiego duchowieństwa zakonnego i świeckiego, żołnierze, urzędnicy dworscy i mieszczanie. Wszystkie miasta litewskie uzyskały prawo magdeburskie i uległy całkowitej polonizacji w XVI wieku. W połowie XVI wieku nastąpiła też polonizacja magnaterii i szlachty litewskiej. Po rozbiorach, w 1796 roku polska szlachta i mieszczaństwo stanowiły 15,5% ludności guberni wileńskiej, polska była też znaczna część ludności chłopskiej

olunia1392
2018-07-10 08:39:16

Polacy mieszkają na Litwie poniewasz były jakby jednym krajem

Dodaj swoją odpowiedź