Matematyka
agnaaa
2018-07-10 04:46:27
iloczyn liczb 46i 60 zmniejszo 37
Odpowiedź
ewelinanisztuk
2018-07-10 10:48:56

46·60-37=2760-37=2723

Dodaj swoją odpowiedź