Matematyka
Sawiński
2018-07-10 04:32:47
rozpisać : a) 1/2+0,8 b)2/5-1,3 c)1,5+5/8 d)2,25+3/16 e)1/4*0,7 Pomocy !! ;(
Odpowiedź
Pyziaczeq
2018-07-10 06:55:29

a) 1/2+0,8 = 0,5+ 0,8= 1,3 lub  1/2+ 8/10= 5/10+ 8/10= 13/10= 1,3b) 2/5-1,3 = 0,4- 1,3= -0,9  lub  2/5- 13/10= 4/10- 13/10= -9/10= -0,9c)1,5+5/8 = 1,5+0,625= 2,125  lub 15/10+ 5/8= 120/80+ 50/80= 170/80= 2 1/8= 2,125d) 2,25+3/16 = 2 1/4 + 3/16= 2 4/16+ 3/16= 2 7/16e)1/4*0,7 = 1/4 x 7/10= 7/40=0,175 lub 0,25 x 0,7= 0,175

Kryniu1245
2018-07-10 06:56:44

a) 1/2+0,8=0,5+0,8=1,3 b)2/5-1,3=0,4 -1,3=-0,9 c)1,5+5/8 =1,5 +0,625=1,125 d)2,25+3/16=2,25 +0,1875=2,4375 e)1/4*0,7 =0,25 *0,7=0,175

Dodaj swoją odpowiedź